Pierwszy wiosenny apel szkolny

W dniu 31 marca2017 r. odbył się na sali gimnastycznej apel szkolny poświęcony bieżącym sprawom szkoły. Gościem na apelu była pani Joanna Styczeń  przewodnicząca Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Horyńcu- Zdroju.

Apel rozpoczął się od rozdania dyplomów  przekazanych przez Nadleśnictwo w Lubaczowie za udział w konkursie plastycznym pt. „Mój wymarzony las”, który cieszył się dużą popularnością w naszej szkole. Następnie podsumowano zadania realizowane przez poszczególne klasy w ramach Tygodnia Profilaktyki.

<Protokół komisji>

W miesiącu marcu w naszej szkole rozegrany został Szkolny Turniej Warcab 100- polowych o Puchar Dyrektora Szkoły. Zwycięzcy turnieju zostali nagrodzeni na apelu dyplomami i okazałymi pucharami zakupionymi przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Horyńcu- Zdroju.

<Lista nagrodzinych>

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

Małgorzata Nisztuk

<galeria>