Kup sobie pieska, zamiast hodować raka!...

Taką puentą Wiktoria, uczennica klasy IVa, postawiła przysłowiową „kropkę nad i” w programie antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, realizowanej w tej klasie. W procesie tworzenia tego hasła pomagała mama. I to cieszy mnie najbardziej - to, że z dziećmi pracowali rodzice, wspierali ich w wykonywanych zadaniach. Bardzo wszystkim rodzicom dziękuję, bo z perspektywy kształtowania postaw prozdrowotnych współpraca na linii rodzic-dziecko, wzajemna relacja oraz dawanie przykładu są ogromną wartością i zdecydowanie wpływa na efekty programu. Wspólnie z uczniami klasy IVa zdobywaliśmy rzetelną wiedzę na temat palenia tytoniu, wskazywaliśmy na korzyści wynikające z niepalenia papierosów, co czyniło to zjawisko mniej pożądanym i mniej akceptowalnym w oczach tych młodych ludzi. Program sprzyjał wzmacnianiu poczucia wartości uczniów, uczył dokonywania właściwych wyborów oraz wyrażania własnych oczekiwań, zdań czy potrzeb. Ale nie tylko. Warto zaznaczyć, że umożliwił nam również wzajemne lepsze poznanie się w innej, niż sytuacja lekcyjna, formie. Wspólne uczenie się z klasą IVa okazało się wspaniałą przygodą. Dziękuję wszystkim wychowankom. Wierzę, że będziecie umieli dokonywać właściwych wyborów.

Dorota Ludwiczuk – psycholog szkolny

<galeria>