IX Wewnątrzszkolny Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 W dniu 21.10.2016r. w Szkole Podstawowej w Horyńcu-Zdroju odbył się IX Wewnątrzszkolny Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Głównym celem było działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa i podnoszenie kultury zachowania na drodze u dzieci i młodzieży.
Organizatorami turnieju byli: Andrzej Szczygielski, Mieczysław Ślusarczyk – nauczyciele zajęć technicznych SP w Horyńcu-Zdroju.
Turniej składał się z dwóch etapów:
- test,
- tor przeszkód,
W pierwszym etapie wzięli udział uczniów klas V i VI z których do drugiego etapu  zakwalifikowało się 14 osób.

Po przeprowadzonym II etapie konkursowym – praktycznej jeździe na torze ruchu rowerowego wyłoniono laureatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów (łączna suma punktów z testu i jazdy) i mogli się cieszyć z wygranej:

I miejsce – Klara Kornaga (43 punktów)

II miejsce – Bartłomiej Gorzelnik (41 punktów)

III miejsce – Kacper Maksymiec (38 punktów)

Karolina Bis
Hubert Szymeczko
Dominika Weselak
Bartosz Kot
Karol Panek
Wiktoria Klin
Piotr Rozner
Jakub Skibicki
Patrycja Niedużak
Wiktor Kozłowski
Michał Skiba

Nagrody uczestnikom zostaną wręczone na najbliższym apelu szkolnym. Fundatorem nagród jest Gminna Komisja Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Po zakończonym turnieju odbyły się spotkania z funkcjonariuszami służb mundurowych:
- funkcjonariusz Policji Mateusz Maż spotkał się z uczniami klas VI,
- funkcjonariusz Straży Granicznej Daniel Kielar spotkał się z uczniami klas V,
- funkcjonariusz Straży Pożarnej Dariusz Wałczyk spotkał się z uczniami klas IV.

Gratulujemy

Andrzej Szczygielski

<galeria>