------------------------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że od 15.11.2016r. zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej będą prowadzone przez Lokalnych Animatorów Orlika w Hali Sportowej następujących grupach wiekowych:

Poniedziałek i piątek od 16:00 do 17:00 - klasy 0 - III szkoły podstawowej

Sobota od 13:30 do 15:30 - klasy IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

Wszystkich uczestników zajęć sportowych obowiązuje Regulamin korzystania z Hali Sportowej w Horyńcu-Zdroju, dostępny u Lokalnych Animatorów Orlika oraz u Administratora (w szczególności zmiana obuwia, strój sportowy i dyscyplina).

Zapraszam

Dorota Rachwalik - dyrektor szkoły, Administrator HALI SPORTOWEJ W HORYŃCU-ZDROJU

------------------------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że ze względu na niskie temperatury na zewnątrz, od 24.10.2016r. zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej  będą prowadzone przez Lokalnych Animatorów Orlika w Hali Sportowej w następujących grupach wiekowych:
Poniedziałek od 16:00 do 17:00 - klasy 0 i I szkoły podstawowej
Wtorek od 16:00 do 17:00 - klasy IV - VI szkoły podstawowej
Środa od 16:30 do 17:30 - klasy II i III szkoły podstawowej
Czwartek od 16:30 do 17:30 - klasy IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum
Piątek od 16:00 do 17:00 - klasy 0 i I szkoły podstawowej

Zapraszam do kontaktu z Lokalnymi Animatorami Sportu, P. Mieczysławem Ślusarczykiem i P. Januszem Kornagą.
Wszystkich uczestników zajęć sportowych  obowiązuje Regulamin korzystania z Hali Sportowej w Horyńcu-Zdroju, dostępny u Lokalnych Animatorów Orlika oraz u Administratora (w szczególności zmiana obuwia, strój sportowy i dyscyplina). Rodzice dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach sportowych muszą podpisać u Animatorów Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział dziecka.
Zapraszam
Dorota Rachwalik - dyrektor szkoły, Administrator HALI SPORTOWEJ W HORYŃCU-ZDROJU

-------------------------------------------------------------------------------------------------