KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW KLAS II I III

 

W dniu 23 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej w Horyńcu- Zdroju  przeprowadzony został II etap konkursu ortograficznego  dla uczniów  klas II i III,  który  przebiegał pod hasłem "Mistrz Ortografii".

Celem konkursu było promowanie poprawnej polszczyzny, rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych. Uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu udało im się opanować zasady ortografii.

Do konkursu przystąpiły chętne dzieci z pięciu klas  z terenu gminy. Ze Szkoły Podstawowej  w Horyńcu-Zdroju 17 uczniów i Szkoły Filialnej w Werchracie 3 uczniów.

 Po przeprowadzeniu I-go wewnątrzszkolnego etapu konkursu, komisja  wyłoniła siedmiu  najlepszych uczniów ubiegających się o tytuł MISTRZA ORTOGRAFII. 

Do II etapu konkursu zakwalifikowali się następujący uczniowie:

1.      Ewa Hałucha  SP Horyniec – Zdrój

2.      Monika Marzęciak  SP Horyniec – Zdrój

3.      Adam Szymeczko  SP Horyniec – Zdrój

4.      Oliwier Maciąg  SP Horyniec – Zdrój

5.      Zuzanna Szmuc   SzF Werchrata

6.      Weronika Mazurkiewicz  SzF Werchrata

7.      Magdalena Czarny  SzF Werchrata

Komisja konkursowa dokonała szczegółowego sprawdzenia prac konkursowych, a następnie wyłoniła trójkę zwycięzców konkursu, którym przyznano tytuł Mistrza, Vice-Mistrza i II Vice-Mistrza Ortografii.

      Zwycięzcami Konkursu Ortograficznego "Mistrz Ortografii" zostali następujący uczniowie:

 

I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii zdobył Adam Szymeczko,

II miejsce i tytuł Vice-Mistrza zdobyła Monika Marzęciak, 

 III miejsce i tytuł II-ego Vice Mistrza zdobyła Ewa Hałucha.

 

             Statuetkę dla Mistrza Ortografii oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców, a dla uczestników pamiątkowe dyplomy,  zostaną wręczone przez Panią Dyrektor  podczas Festynu Zdrowia  z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się 4 czerwca 2017 r, w Parku Zdrojowym w Horyńcu – Zdroju.

Gratulujemy zwycięzcom zajętych miejsc i życzymy dalszych sukcesów oraz dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie.

Podziękowania należą się również Pani Jolancie Drapale i Pani Jadwidze Banaś za wybór tekstów dyktand oraz ocenę  prac konkursowych.

 

Koordynator konkursu

                                                                                                                          Wiesława Pachla