Grono pedagogiczne

 

 mgr Izabela Zelik

Nauczyciel edukacji przedszkolnej

wychowawca 5-godzinnego oddziału Punktu Przedszkolnego

 

mgr Jolanta Parobi

Nauczyciel edukacji przedszkolnej

wychowawca 9-godzinnego oddziału Punktu Przedszkolnego

 

mgr Anna Bizior

Nauczyciel edukacji przedszkolnej

wychowawca 9-godzinnego oddziału Punktu Przedszkolnego

 

mgr Małgorzata Supińska

Nauczyciel edukacji przedszkolnej

wychowawca oddziału 0 a

 

mgr Alina Fircowicz


 

mgr Izabela Sikora

Nauczyciel edukacji przedszkolnej

wychowawca oddziału 0 b


Nauczyciel wspomagający