Grono pedagogiczne naszej szkoły

 

mgr Grzegorz

 Chmielowiec

Kierownik Szkoły Filialnej

 

 

mgr Edyta Mazurkiewicz

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej


 

mgr Bernarda

 Krzyśkowska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

mgr Oksana Rawłyk

 

 Nauczyciel języka angielskiego

 

 

ks. Tomasz Kielar

 

Nauczyciel religii


 

mgr Mieczysław

 Ślusarczyk

 Nauczyciel zajęć komputerowych
 

 

mgr Jolanta Drapała

Nauczyciel wychowania fizycznego