I POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY

,,MISTRZ MATEMATYKI”

DLA UCZNIÓW KLAS III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju zorganizowała, w kwietniu i maju  2017 r. I Powiatowy Konkurs Matematyczny ,,Mistrz Matematyki” dla uczniów klas III szkoły podstawowej z powiatu lubaczowskiego.

Głównym celem przedsięwzięcia było wyłonienie ,,Mistrza Matematyki”, a także motywowanie i wspieranie uzdolnionych dzieci oraz stwarzanie im możliwości prezentacji swojej wiedzy matematycznej.

Do konkursu zgłosiło się 89 uczniów z 8 szkół, 4 gmin. Po przeprowadzeniu I etapu konkursu w macierzystych szkołach komisje konkursowe zakwalifikowały do II etapu następujące osoby:

·         Karol Kolbuszewski

·         Emilia Kornaga

·         Jakub Charysz

Zespół Szkół Publicznych w Młodowie

·         Aleksanra Szawara

·         Krystian Obirek

Zespół  Szkół  w Łukawicy

·         Wittoria Kobak

·         Wiktoria Cygan

·         Martyna Antosz

 Szkoła Podstawowa w Krowicy Samej

·         Patryk Balawender

 Szkoła Podstawowa w Zalesiu

·         Anna Cieślachowska

·         Alicja Jawna

·         Sonia Kołodziej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaczowie

·         Łukasz Malec

Zespół Szkół Publicznych w Baszni Dolnej

·         Weronika Mazurkiewicz

Szkoła Filialna w Werchracie

·         Ewa Hałucha

·         Adam Szymeczko

·         Emilia Kazik

·         Julia Presz

Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju

W drugim etapie młodzi matematycy mieli  rozwiązać 8 zadań  tekstowych w ciągu 60 minut. Laureatami zostali:

ALICJA  JAWNA   MSTRZ MATEMATYKI    I miejsce

SP nr 1 w Lubaczowie, nauczyciel Ewa Bogusz,

ŁUKASZ MALEC  II miejsce

ZSP w Baszni Dolnej, nauczyciel Teresa Korzeń,

ADAM SZYMECZKO  II miejsce

SP w Horyńcu-Zdroju, nauczyciel Waleria Kornaga,

EWA HAŁUCHA  III miejsce

SP w Horyńcu-Zdroju, nauczyciel Waleria Kornaga.

 

                      Laureaci konkursu otrzymali za I miejsce -statuetkę, nagrodę rzeczową i dyplom, a za II i III miejsca nagrody rzeczowe i dyplomy. Pozostałym uczniom wręczono dyplomy uczestnictwa w konkursie.  Uroczystość wręczenia nagród odbyła  się  podczas zorganizowanego w Horyńcu-Zdroju  Festynu Zdrowia z okazji Dnia Dziecka. Wszystkim uczniom,  nauczycielom serdecznie dziękujemy za udział i organizację konkursu. Zapraszamy za rok.

 

Wiesława Pachla

<protokół>

<galeria>