AKADEMIA Z OKAZJI ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 

11 listopada obchodzimy najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem w 1918 roku  niepodległości. Jest to dzień szczególny, przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie jest czymś trwałym, tylko czymś danym, co trzeba pielęgnować.
Z tej okazji 10 listopada 2016 r. przed obeliskiem poświęconym Patronowi naszej szkoły Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu przedstawiciele uczniów oraz władz samorządowych złożyli wiązanki kwiatów. W czasie tej uroczystości Pani Dyrektor Szkoły w swoim wystąpieniu przytoczyła wiele historycznych faktów, które są podstawą i kanwą kształtowania patriotyzmu dla naszych uczniów.

<galeria>

Następnie odbyły się w naszej szkole akademie. Dla klas I – III przygotowali uczniowie klasy 2a pod kierunkiem p. Anny Pachli.  Najmłodsi aktorzy z klasy II swoim montażem słowno-muzycznym poprowadzili zebranych przez koleje losów naszej Ojczyzny. Pokazali czym szczyci się nasz kraj a pociąg zabrał nas na wycieczkę po najpiękniejszych miastach.

Pani  dyrektor Dorota Rachwalik pogratulowała  wszystkim uczniom i podziękowała rodzicom za przygotowanie dzieci do akademii.

<galeria>

Akademia dla klas IV-VI odbyła się w GOK. Uczniowie klas starszych pod kierunkiem p. Małgorzaty Stelmach i p. Katarzyny Szymeczko zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, w którym przypomnieli tragiczne dla Polaków wydarzenia oraz walkę o odzyskanie tożsamości narodowej. Na szczególną uwagę zasługuje fakt przygotowania całej inscenizacji. Na scenie teatru dworskiego bardzo wymownie wybrzmiały słowa mówione i śpiewane, mocno wzruszające, dotyczące naszej ojczyzny. Piosenki i pieśni chórku szkolnego i teksty wierszy na pewno wzruszyły słuchaczy całej sali. Szczególnych wrażeń dostarczyła grupa legionistów w strojach i mundurach zbliżonych do czasów 1918. Taka uroczystość jest dowodem i świadectwem dbania o nasze wartości historyczne i patriotyczne, co w obecnym czasie jest sprawą bardzo ważną w kształceniu i kształtowaniu wychowawczym postaw kolejnych pokoleń Polaków.

<galeria>

Za przygotowanie wszystkich uroczystości w klasach I-III i IV-VI serdecznie dziękujemy.

Ryszard Urban