-------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM NAUKOWEGO

REGULAMIN POWOŁYWANIA I DZIAŁANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA

REGULAMIN SU

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ

REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN WYBORU RADY RODZICÓW

REGULAMIN SPRAWOWANIA OPIEKI W CZASIE DOWOZU

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW

REGULAMIN ŚWIETLICY

-------------------------------------------------------------------------------------------------