Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju
 


im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego

                    

 

 

 

MENU

STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA FILIALNA I PUNKT PRZEDSZKOLNY W WERCHRACIE

PATRON SZKOŁY

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

DOKUMENTY SZKOŁY

KADRA PEDAGOGICZNA

SAMORZĄD SZKOLNY

RADA RODZICÓW

BIBLIOTEKA SZKOLNA

ŚWIETLICA SZKOLNA

SPORT SZKOLNY

ABSOLWENCI

 

 Kontakt do nas:

Szkoła Filialna
w Werchracie,
Werchrata 45

37-622 Werchrata

woj. podkarpackie

telefony:

 (16) 631 34 07
 

 
 

 

Jesteś?

gościem na naszej stronie