Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju
 


im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego

           
                                                                                                
                             

 

 

 

 

MENU

STRONA GŁÓWNA

SZKOŁA W OBIEKTYWIE

PATRON SZKOŁY

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

DOKUMENTY SZKOŁY

KADRA PEDAGOGICZNA

SAMORZĄD SZKOLNY

RADA RODZICÓW

BIBLIOTEKA SZKOLNA

ŚWIETLICA SZKOLNA

SPORT SZKOLNY

ABSOLWENCI

KONKURSY

GROMADA ZUCHOWA

 Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa
im. M.J. Piłsudskiego
ul.Jana III Sobieskiego 8,

37-620 Horyniec-Zdrój

woj. podkarpackie

telefony:

 (16) 631 30 15
SEKRETARZ SZKOŁY
mgr Małgorzata Serkis

(16) 631 38 70
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Dorota Rachwalik

 
sphoryniec@gmail.com

 

Jesteś?

gościem na naszej stronie