TWOJE NOWE JUTRO….

 

W środę 29.03.2017r., na zaproszenie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gościliśmy w naszej szkole Teatr Kurtyna z Krakowa. Uczniowie kl. IV-VI obejrzeli przedstawienie profilaktyczne pt. „Twoje nowe jutro”.

Była to dramatyczna opowieść o losach prześladowanej przez rówieśników dziewczynki. Rodzina i nauczyciele pojawiają się tu jako naturalne autorytety, osoby wspierające w sytuacji zagrożenia związanego z budowaniem indywidualnej pozycji w grupie rówieśniczej. Spektakl pozwolił uczniom zrozumieć, że tylko rozwaga i mądrość oraz wiara we własne autorytety pozwolą uniknąć pułapek w przeżywaniu życia „na skróty”. Przedstawienie dostarczyło młodym widzom wielu wrażeń. Wzbogaciło ich wiedzę na temat zagrożeń związanych  z budowaniem indywidualnej pozycji w grupie rówieśniczej, używek, przemocy i agresji werbalno – fizycznej oraz elektronicznej w środowisku szkolnym.

 

Wiesława Pachla