Tydzień Profilaktyki

w Szkole Podstawowej  w Horyńcu- Zdroju

od 27 marca do 31 marca 2017 r.

 

Realizując zadania ze Szkolnego Programu Profilaktyki oraz z kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, w dniach od 27 marca do 31 marca 2017 r., zorganizowano Tydzień Profilaktyki  w Szkole Podstawowej w Horyńcu – Zdroju pod hasłem ,,Na skrzydłach przyjaźni”. Informacja o akcji została umieszczona na tablicy informacyjnej na holu szkolnym.

ównym celem Tygodnia Profilaktyki było minimalizowanie przejawów agresji wśród uczniów, promowanie zachowań pozytywnych- przyjaźni oraz pogłębianie wiedzy na temat profilaktyki uzależnień.

Wychowawcy klas I-III przeprowadzili co najmniej jedne zajęcia z edukacji społecznej na temat  ,,Mój przyjaciel’’, ,,Jaki jestem?- Jaka jestem?” z wykorzystaniem ulotek ZTU.

Opiekunowie klas IV-VI zaproponowali wychowankom zajęcia na temat ,,Ja i moja grupa”, ,,Ile jestem wart?”  wykorzystując  dostępne materiały ZTU.

Ogłoszono konkurs z nagrodami dla uczniów klas I-VI, w którym należało;

1. przygotować gazetkę klasową pod hasłem NA SKRZYDŁACH PRZYJAŹNI,

2. opanować i zaprezentować piosenkę o przyjaźni (do znanej melodii ułożyć słowa lub zaśpiewać piosenkę z repertuaru )

3. wykonać klasową czapkę dla każdego ucznia w wybranym kolorze .

W dniach 27 i 28 marca uczniowie klas I-VI uczestniczyli w Rekolekcjach Wielkopostnych.

Dzieci z klas pierwszych, podczas wyjazdu do MOK w Lubaczowie, obejrzeli teatrzyk edukacyjny ,,Calineczka”- Jana Christiana Andersena  w wykonaniu Katolickiego Teatru Edukacji z Krakowa. W klasach pierwszych odbyło się podsumowanie zajęć  programu profilaktycznego ,,Nie pal przy mnie, proszę”, W klasie  II wychowawczyni przeprowadziła zajęcia wykorzystaniem materiałów  programu  profilaktycznego ,,Zawsze Razem”.

30 marca (czwartek) w klasach V i VI odbyły się  warsztaty z terapeutą ds. profilaktyki Panem Łukaszem Antoszem.  W klasach V na temat ,,Wpływ i szkodliwość napojów energetyzujących. Pić czy nie pić?”, zaś w klasach VI na temat ,,Zagrożenia związane z używaniem dopalaczy”.

W środę 29.03.2017r., na zaproszenie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gościliśmy  Teatr Kurtyna z Krakowa. Uczniowie kl. IV-VI obejrzeli przedstawienie profilaktyczne pt. „Twoje nowe jutro”.

 

W holu szkoły przygotowano tablicę informacyjną nt. Tygodnia profilaktyki w szkole.

Pod koniec tygodnia, komisja konkursowa oceniła wykonanie gazetek klasowych, wysłuchała piosenek oraz podsumowała kompletność  czapek.

31 marca, w piątek, podczas apelu uczniowie zaprezentowali swoje piosenki i wystąpili w kolorowych czapkach. Następnie odbyło się  rozdanie dyplomów  i nagród pieniężnych dla poszczególnych klas. Nagrody i dyplomy ufundowała Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Horyńcu- Zdroju.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w działania profilaktyczne i aktywnie uczestniczyli w proponowanych zajęciach - DZIĘKUJEMY!
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

 

Zespół ds. profilaktyki i promocji zdrowia

<galeria>