WKRÓTCE FERIE ZIMOWE.

Ostatni apel szkolny przed feriami.

13 stycznia 2017 roku na hali odbył się apel szkolny dotyczący bezpiecznego spędzania ferii. Celem apelu było utrwalenie zasad poruszania się po drodze oraz uczulenie na bezpieczeństwo podczas zabaw na śniegu. Przybyła na dzisiejsze spotkanie pani sierż. sztabowy Monika Tomczyszyn Pachołek. mówiła o przykrych skutkach wchodzenia na kruchy lód, zjeżdżania na sankach w pobliżu jezdni oraz niewłaściwego zachowania na drodze. Na zakończenie zachęciła uczniów do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji w Warszawie w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej „Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku”. Celem przedsięwzięcia jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach. Projekt dla dzieci nosi tytuł „Stok nie jest dla bałwanów”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 20 lutego 2017 r. pracy plastycznej w formacie od A-5 do A-3, wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub przy użyciu programów komputerowych oraz wypełnionej karty zgłoszenia podpisanej przez opiekuna prawnego na adres: Komenda Główna Policji - Biuro Prewencji, ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 lutego 2017 r., jury przyzna nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas ogólnopolskiego finału konkursu.

Dzisiaj również wszyscy uczniowie w tym ze Szkoły Filialnej w Werchracie otrzymali z Gminnej Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych światełka odblaskowe.

Po prelekcji pani dyr. Dorota Rachwalik wręczyła nagrody uczniom, którzy brali udział w organizowanym przez Nadleśnictwo Lubaczów – „Konkursie wiedzy o lesie”. Z Zespołu Parków Krajobrazowych otrzymaliśmy egzemplarze książek zawierające wiersze napisane przez naszych uczniów w ramach II edycji Konkursu Poetyckiego „Poeta przyrodniczy”. I wreszcie najbardziej oczekiwana część apelu -  wręczenie stypendiów najlepszym  uczniom w I semestrze nauki.

Małgorzata Nisztuk.

<galeria>