Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

       
      

 

MENU

Rekrutacja do klasy I,
punktu przedszkolnego na rok 2016/2017

Strona główna

Szkoła w obiektywie

Program szkoły

Dokumenty Szkoły

Kadra

Uczniowie

Samorząd szkolny

Organizacja roku szkolnego

Patron szkoły

Nasza miejscowość

Klasy 0 

Punkt przedszkolny

Biblioteka szkolna
Centrum informacji multimedialnej

Sport szkolny

Publikacje nauczycieli

Linki

Realizowane programy i projekty

Archiwum

Absolwenci

Pisali o nas

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ROK 2015

  

 Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa
im. M.J. Piłsudskiego
ul.Jana III Sobieskiego 8,

37-620 Horyniec-Zdrój

woj. podkarpackie

telefony:

 (16) 631 30 15
SEKRETARZ SZKOŁY
mgr Małgorzata Serkis

(16) 631 38 70
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Dorota Rachwalik

 
sphoryniec@gmail.com

 

Jesteś?

gościem na naszej stronie

 

 

 

        

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W HORYŃCU-ZDROJU

 Wszystkie pliki PDF

S T A T U T   S Z K O Ł Y

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2014-2017

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2015-2016

Plan wychowawczy klas IV-VI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WSZAWICY W SZKOLE

 PROCEDURY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DZIECKA DO NAUKI W SZKOLE

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIESPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

PROCEDURY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI

PROCEDURY WŁASNE - KRADZIEŻ

PROCEDURY WŁASNE-AGRESJA

PROCEDURY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PROCEDURY WYPADKOWE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM NAUKOWEGO

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY

 REGULAMIN SPRAWOWANIA OPIEKI W CZASIE DOWOZU

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

Regulamin wycieczek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym

Regulamin powoływania i działania rzecznika praw_ucznia