Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

       
                          
                                                                  
                             

 

 

 

 

MENU

Strona główna

 

 

 Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa im. M.J. Piłsudskiego ul.Sobieskiego 8,

tel. (016) 63-13-015

37-620 Horyniec-Zdrój

woj. podkarpackie

  sphoryniec@gmail.com

 

Jesteś?

gościem na naszej stronie

 

 

 

        

Program „Mały Mistrz”

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła kontynuuje realizację programu „Mały Mistrz”. Jego główną ideą jest propagowanie aktywnej postawy sportowej. Formuła programu opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką. Następnie odznakę wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza.

W programie Mały Mistrz w naszej szkole uczestniczą klasy III, klasy II a w tym roku szkolnym do programu przystąpiła klasa Ia.

 

 

Program Mały Mistrz – sprawność piłkarz. Gra w piłkę nożną klasa - Ia

<galeria>

Zdobywamy  sprawność  saneczkarza w programie Mały Mistrz

<galeria>

Zdobywamy  sprawność  gimnastyka w programie Mały Mistrz

<galeria>
 

Aktywny udział uczniów klasy Ia w lekcjach wychowania fizycznego  w ramach programu Mały Mistrz.

<galeria>