Szkoła Podstawowa w Horyńcu Zdroju 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

MENU

Strona główna

  

 Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa
im. M.J. Piłsudskiego
ul.Jana III Sobieskiego 8,

37-620 Horyniec-Zdrój

woj. podkarpackie

telefony:

 (16) 631 30 15
SEKRETARZ SZKOŁY
mgr Małgorzata Serkis

(16) 631 38 70
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Dorota Rachwalik

 
sphoryniec@gmail.com

 

Jesteś?

gościem na naszej stronie

 

 

 

Nasza miejscowość

Horyniec Zdrój jest pięknym, cichym uzdrowiskiem w województwie podkarpackim, położonym u podnóża Roztocza na wysokości 260 m n.p.m.

LEGENDA: woj Podkarpackie - na zielono pow. Lubaczów, Powiat Lubaczów - na zielono gminę Horyniec

Jest idealnym miejscem wypoczynku dla gości zmęczonych miejskim zgiełkiem i smogiem. Klimat nizinny, słabo i łagodnie bodźcowy z cechami kontynentalnymi, a także duże zalesienie terenu stwarzają wyjątkowo dobre warunki leczenia uzdrowiskowego.

Okolice Horyńca zasiedlone były już w czasach neolitu. U schyłku pierwszego tysiąclecia obszar ten znalazł się w zasięgu Lędzian (Lachów, plemion zaliczanych do grupy polskiej). W połowie X wieku ziemie Lędzian dostały się pod panowanie Rusi. Ta część Polski, z pewnymi przerwami, należały do książąt ruskich, aż do momentu zajęcia Rusi przez Kazimierza Wielkiego w latach 1340-1349. W 1388 r. król Kazimierz Jagiełło darował ziemię bełską księciu mazowieckiemu Siemowitowi IV.

Pierwsza wzmianka historyczna o Horyńcu pochodzi z 1444r. Wówczas to Władysław sław książę mazowiecki i bełski, darował istniejąca od dawna osadę szlachcicowi Piotrowi Pieczykurowi z Wilcz. w 1592 r. jako właściciele wsi pojawiają się Lutosławscy, już w 1637 r. Horyniec był w posiadaniu Braci Gorelowskich, a w 1662 r. należał do Piotra Felicjana Telefusa. Około 1717 r. Horyniec pozostający w rękach spadkobierców P.F. Telefusa, zakupił Mikołaj Stadnicki ze Żmigrodu. Zofia wdowa po Ignacym Stadnickim w 1790 r. wychodzi ponownie za mąż za Aleksandra Księcia Ponińskiego.

Ponińscy wykazywali wielką troskę o rozwój Horyńca. w miejscu dawnego dworu Telefusów wznieśli okazały pałac, wybudowali teatr i cerkiew. Doskonały klimat, znakomite surowce lecznicze, położenie zdecydowały, że pierwszy zakład przyrodoleczniczy wybudowany został już przez księcia Aleksandra Ponińskiego, właściciela dóbr horynieckich. Do rozwoju Horyńca przyczyniła się budowa linii kolejowej Jarosław - Sokal (1884 r.). W okresie międzywojennym Horyniec Zdrój jest znanym kurortem z nowymi łazienkami, krytym deptakiem, parkiem zdrojowym, kortami tenisowymi oraz dobrze wyposażonymi miejscami w ponad 30 pensjonatach.

W 1939 r. , w drugiej połowie września w okolicach Horyńca miały miejsce starcia wycofujących się jednostek wojska polskiego z Niemcami. 20 września do Horyńca wkroczyły wojska sowieckie których okupacja trwała do czerwca 1941 r. po wojnie w latach 1945 -1947 w okolicy Horyńca miały miejsce zacięte walki jednostek milicji i wojska polskiego z UPA.

Z biegiem lat Horyniec żaczą się powoli odbudowywać. W 1968 r. wybudowano szkołę i ośrodek zdrowia, w 1972 r. odbudowano zabytkowy teatr dworski (obecnie siedziba GOK).Od 1973 r. Horyniec stał się siedzibą gminy, a 1998 r. oficjalnie miejscowością uzdrowiskowa. W okresie całego roku przyjmuje na leczenie kuracjuszy z kraju i z zagranicy. W gminie Horyniec eksploatuje się lecznicze wody siarczkowe na potrzeby istniejących tam zakładów przyrodoleczniczych. W uzdrowisku Horyniec wykorzystuje się również borowinę ze złoża torfu typu niskiego. Na terenie powiatu znajduje się zbiornik wód podziemnych Dolina Kopalna Biłgoraj-Lubaczów, z warstwą wodonośną na głębokości 10-60 m. Również na terenie gminy Horyniec eksploatuje się złoże wapieni. Teren powiatu jest zasobny ponadto w złoża piasków kwarcowych do produkcji betonu komórkowego i cegły.

Kliknij aby powiększyć

Miejscowość ta ma swój niepowtarzalny urok, liczną sieć kawiarni i hotelików. Od ponad dwudziestu lat, co roku organizowany jest w Horyńcu festiwal amatorskich zespołów teatralnych pod nazwą "Biesiada Teatralna"."Biesiada Teatralna".

Pobyt w Horyńcu Zdroju to możliwość nie tylko bardzo skutecznego leczenia i wypoczynku, ale też możliwość obejrzenia:

* Pałacu Książąt Ponińskich powstałego z rozbudowy XVII-wiecznego zameczku króla Jana III Sobieskiego,

* Teatru dworskiego wolnostojącego z 1848 roku,

* Klasztoru oo. Franciszkanów oraz kościoła z XVIII w.,

* Zespołu Cerkiewnego z XVI w. w Radrużu, zabytku klasy "0".

 

 

 

 

 

 

Teatr dworski

Pałac książąt Ponińskich

Zespół Cerkiewny w Radrużu

 

 

* Kapliczkę leśną w Nowinach wybudowaną w miejscu objawień w sąsiedztwie źródeł, którym przypisuje się właściwości uzdrawiające, miejsce to zwane jest "małym Lourdes"

* Unikatowy rezerwat jałowców "Sołokija" w Dziewięcierzu,

* Pustelnię Brata Alberta w Monasterzu,

* Świątynię Słońca - monolit skalny mający w przeszłości znaczenie kultowe.