OGŁOSZENIE

Drodzy Mieszkańcy Gminy Horyniec-Zdrój!
W naszej uzdrowiskowej gminie ma powstać Izba Regionalna połączona z Izbą Pamięci po naszych przodkach. Prace nad utworzeniem izby rozpoczęły się od inwentaryzacji eksponatów, które nasza szkoła przechowywała od lat 90-tych poprzedniego wieku. Przechowywaliśmy je w magazynach, gdyż nie mieliśmy pomieszczeń, aby taką izbę pamięci utworzyć na terenie szkoły. Nasze dotychczasowe starania o jej utworzenie w jednym z budynków należących do gminy w poprzednich latach nie znalazły zrozumienia i dlatego nie mogliśmy nikomu pokazać naszych zbiorów. W tym roku temat doczekał się realizacji.
W Horyńcu-Zdroju powstanie izba, która będzie miejscem pamięci o naszych przodkach, którą będą mogli odwiedzać kuracjusze i turyści i w której nasi uczniowie mogą uczyć się historii regionu.
Zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w stworzeniu izby na miarę naszych marzeń, zwracam się z prośbą o przekazanie nam wszelkich niepotrzebnych Wam staroci, które kiedyś stanowiły wyposażenie chałup i zagród, pamiątek i rodzinnych zdjęć z okresu przedwojennego, czasopism i gazet regionalnych i wszelkich innych rzeczy, które Waszym zdaniem mają swoją historyczną lub regionalną wartość. Każdy przekazany eksponat zostanie opisany. Przy eksponacie pojawi się informacja skąd pochodzi i kto go przekazał, w ten sposób każdy ofiarodawca zostanie zapamiętany.
Zapraszam do współpracy środowisko emerytów i rencistów oraz spadkobierców polskich kombatantów.
Jeżeli moja prośba spotka się z Państwa zrozumieniem - będę wdzięczna. Zapraszam z pamiątkami po przodkach do szkoły podstawowej codziennie od poniedziałku do piątku od 7:00 do 17:00, a w soboty od 11:00 do 16:00.
Zróbmy razem coś ważnego dla naszej gminy!

Dorota Rachwalik - dyrektor szkoły