-------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZKŁAD ZAJĘĆ KLAS I - III

ROZKŁAD ZAJĘĆ KLAS IV - VI

ROZKŁAD ZAJĘĆ NAUCZYCIELI cz 1

ROZKŁAD ZAJĘĆ NAUCZYCIELI cz 2

ROZKŁAD ZAJĘĆ PEDAGOGA

ROZKŁAD ZAJĘĆ PSYCHOLOGA

ROZKŁAD ZAJĘĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ

DYŻURY NAUCZYCIELI

KALENDARZ  WYDARZEŃ I UROCZYSTOŚCI  SZKOLNYCH

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

-------------------------------------------------------------------------------------------------