Szkoła Podstawowa w Horyńcu Zdroju 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

MENU

Strona główna

  

 

 Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa
im. M.J. Piłsudskiego
ul.Jana III Sobieskiego 8,

37-620 Horyniec-Zdrój

woj. podkarpackie

telefony:

 (16) 631 30 15
SEKRETARZ SZKOŁY
mgr Małgorzata Serkis

(16) 631 38 70
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Dorota Rachwalik

 
sphoryniec@gmail.com


 

PROGRAM TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

OSOBA PROWADZĄCA:  Magdalena Marcicka

 

CEL GŁÓWNY: Założeniem programu jest wspieranie rodziców dziecka z autyzmem w przystosowywaniu chłopca do radzenia sobie w sytuacjach społecznych. Program wdraża dziecko do przestrzegania zasad zachowania w różnych miejscach i sytuacjach. Trening stwarza również okazje do rozwijania kompetencji komunikacyjnych chłopca. Zaproponowane wyjścia odbywać się będą raz w miesiącu w ramach zajęć rewalidacyjnych.

PROGRAM TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

 

 

Program pracy z teatrem PRO,

opracowany na rok szkolny 2012 - 2013

mgr Magdalena Marcicka

W roku szkolnym 2012/2013 prowadziłam zajęcia z Teatrem PRO  (od profilaktyczny) na podstawie opracowanego przeze mnie programu. Oprócz przedstawienia odbywały się również pogadanki i konkursy plastyczne na zadany temat.  Adresatami akcji były dzieci najmłodsze – z Klubu Przedszkolaka oraz oddziałów zerowych i klas pierwszych, stąd treści przekazywane były w dość prosty sposób. Teksty przedstawień opierały się na znanych bajkach, co było bardzo przydatne w przyswajaniu treści przez najmłodszych odbiorców. Dzieci – aktorzy bardzo dobrze się spisały, a przeprowadzone akcje odniosły sukces. Podczas prowadzonych akcji zaangażowane były również dzieci z zajęć rytmicznych, które organizowały tło muzyczne, oraz koleżanki nauczycielki, które dopełniały całości od strony plastycznej i muzycznej, za co serdecznie im dziękuję.

Program pracy z teatrem PRO

Projekt Zaprzyjaźnij się z teatrem

 

 

 

Bajki w języku angielskim
 

Opracowanie - Ewa Chomańska
 

=>> The Ugly Duckling <<=
Brzydkie kaczątko

=>> Aladdin <<=
Lampa Aladyna

 

Program edukacji zdrowotnej

Po zdrowie z kotkiem Kropkiem.

Program edukacji zdrowotnej realizowany jest przez cały rok szkolny od września do czerwca z dziećmi uczęszczającymi do oddziału przedszkolnego. Treści zawarte w programie dotyczą wiedzy, umiejętności, kształtowania postaw i aktywności ruchowej.

Program edukacji zdrowotnej jest ściśle skorelowany z "programem pracy wychowawczo-dydaktycznej z dzieśmi sześcioletnimi" oraz Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

mgr Waleria Kornaga

cały program można zobaczyć =>> program.Word

 

PROGRAM PRACY NA ZAJĘCIACH TWÓRCZEGO MYŚLENIA

W KLASIE 0 

Celem proponowanych zajęć jest wdrożenie dzieci do pracy grupowej, budującej ścisłe relacje między jej członkami. Aktywne metody pracy angażują wszystkich uczniów w bezpośrednie działanie, powodując stymulowanie wyobraźni. Drama pozwala na wchodzenie w role i symulowanie sytuacji i zachowań, które mogą mieć miejsce w życiu codziennym. Nauka odmawiania, poznawania siebie i innych, pozwoli uniknąć realnego zagrożenia, dzięki umiejętności rozpoznawania go. Zajęcia te mają za zadanie rozwijanie twórczego myślenia dzieci i umiejętności wypowiadania się w sposób wyczerpujący i ciekawy. Na zajęciach obowiązuje zasada tolerancji i szanowania zdania innych. Jest tu miejsce na pomyłki, błędy, gdyż traktowane są one jako źródło nowych doświadczeń. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Przy opracowaniu programu wykorzystana została książka Edwarda Nęcki Trening twórczości, oraz F. Guillaumond Nauka komunikowania się w grupie przedszkolnej.

mgr Magdalena Marcicka

cały program można zobaczyć =>> program.pdf