Zarząd:

Elżbieta Szmagara - przewodnicząca

Dariusz Hałucha - zastępca

Agnieszka Cołta - skarbnik

Danuta Dec-Zajączkowska - sekretarz

-------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN WYBORU RADY RODZICÓW

PROCEDURY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

-------------------------------------------------------------------------------------------------