-------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca - Justyna Szewczuk

Zastępca przewodniczącej - Małgorzata Chmielowiec

Sekretarz - Beata Niedużak

Skarbnik - Małgorzata Mazurkiewicz

-------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN WYBORU RADY RODZICÓW

PROCEDURY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI