Zarząd:

Joanna Ważna - przewodnicząca

Piotr Garbacz - zastępca

Katarzyna Krzych - skarbnik

Renata Marcicka - skarbnik

Danuta Dec-Zajączkowska - członek

-------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN WYBORU RADY RODZICÓW

PROCEDURY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodzinny Kiermasz Rozmaitości

W niedzielę 18 września odbył się Rodzinny Kiermasz Rozmaitości. Organizatorami byli  Wójt naszej  Gminy, Rada Rodziców Szkoły oraz Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu - Zdroju.

Rodzice spisali się na medal, zaangażowanie obecnych było wielkie. Kupujący mogli zaopatrzyć się w przetwory, wypieki i różne przygotowane smakołyki. Dzieciaki sprzedawały swoje zabawki i inne rękodzieła. Wszystkie zarobione pieniądze przeznaczone były na potrzeby naszych uczniów.

Włączyliśmy się również do akcji pomocy 12- letniej Emilce z Oleszyc zmagającej się z poważną chorobą. Rada Rodziców ustaliła, że będzie to minimum  5% od „utargu”, natomiast Rady Oddziałowe  zadecydowały, że pomóc trzeba (bo jak nie my to kto) i wpłaty były znacznie wyższe. Udało się zebrać kwotę 1760,00 co na pewno nie jest 5% utargiem   za co bardzo serdecznie dziękujemy. Do akcji włączyły się również osoby prywatne, którym również dziękujemy w imieniu Emilki.

 Jeszcze raz bardzo gorąco dziękujemy za udział w Rodzinnym Kiermaszu Rozmaitości i zapraszamy do udziału w przyszłych latach.

 

Joanna Ważna

- przewodnicząca Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju

<galeria>

-------------------------------------------------------------------------------------------------