Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju
 


im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego

                                                                                      
                             

 

 

MENU

Strona główna

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2017

  

 Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa
im. M.J. Piłsudskiego
ul.Jana III Sobieskiego 8,

37-620 Horyniec-Zdrój

woj. podkarpackie

telefony:

 (16) 631 30 15
SEKRETARZ SZKOŁY
mgr Małgorzata Serkis

(16) 631 38 70
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Dorota Rachwalik

 
sphoryniec@gmail.com

 

Jesteś?

gościem na naszej stronie

 

 

        

2016

.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO CELÓW GRZEWCZYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W HORYŃCU-ZDROJU W ROKU 2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAKUP Z BEZPŁATNĄ DOSTAWĄ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO, ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W HORYŃCU-ZDROJU W ROKU 2017.

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie ofertowe - Zaproszenie do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na: Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych dla Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju w roku 2017.

 Specyfikacja
 

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie ofertowe - Zaproszenie do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zakup z bezpłatną dostawą do siedziby zamawiającego, artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju w roku 2017.

Specyfikacja

Specyfikacja tabela

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAKUP ZESTAWU DO PROWADZENIA TERAPI EEG BIOFEEDBACK, Z BEZPŁATNĄ DOSTAWĄ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W HORYŃCU-ZDROJU W ROKU 2016

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie ofertowe - Zaproszenie do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zakup zestawu do prowadzenia terapii EEG Biofeedback z bezpłatną dostawą do siedziby zamawiającego.

Specyfikacja
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego na zakup, z bezpłatną dostawą do siedziby zamawiającego, książek i audiobooków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju w roku 2016.

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie ofertowe - do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zakup, z bezpłatną dostawą do siedziby zamawiającego, książek i audiobooków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju w roku 2016.

Specyfikacja

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie - Zaproszenie do składania ofert w sprawie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na: Remont kominów i wykonanie podbitki na budynku Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju w roku 2016

załącznik nr 1 - Remont kominów i wykonanie podbitki na budynku Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju

załącznik nr 2 - Projekt umowy

załącznik nr 3 - Remont kominów i wykonanie podbitki na budynku Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju

Kosztorys - Kosztorys inwestorski