Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju
 


im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego

                                                                                      
                             

 

 

MENU

Strona główna

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2016

  

 Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa
im. M.J. Piłsudskiego
ul.Jana III Sobieskiego 8,

37-620 Horyniec-Zdrój

woj. podkarpackie

telefony:

 (16) 631 30 15
SEKRETARZ SZKOŁY
mgr Małgorzata Serkis

(16) 631 38 70
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Dorota Rachwalik

 
sphoryniec@gmail.com

 

Jesteś?

gościem na naszej stronie

 

 

        

Zapytanie ofertowe

ZAPROSZENIE - Zaproszenie do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawa wraz z montażem pomocy dydaktycznych - zestawy interaktywne tablica z projektorem, akcesoriami i oprogramowaniem, projektor, program do nauki programowania, dla Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdrój u w roku 2017"

Specyfikacja - Specyfikacja przedmiotu zamówienia

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: Dostawa wraz z montażem drzwi w salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju w roku 2017.

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie - Zaproszenie do składania ofert w sprawie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na: Dostawa wraz z montażem drzwi w salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju w roku 2017.

załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

załącznik nr 2 - Oświadczenie

załącznik nr 3 - Projekt umowy

załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia