Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju
 


im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego

 

 

 

 

MENU

Strona główna

MOBILNOŚCI

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY

KORESPONDENCJA Z NASZYMI PARTNERAMI PROJEKTOWYMI

REGIONALNE SPOTKANIE INFORMACYJNE DOT. PROGRAMU ERASMUS+ SEKTOR EDUKACJA SZKOLNA W WOJ. PODKARPACKIM 30 LISTOPAD 2016 R. -MY JAKO PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

 

 Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa im. M.J. Piłsudskiego ul.Sobieskiego 8,

tel. (016) 63-13-015

37-620 Horyniec-Zdrój

woj. podkarpackie

  sphoryniec@gmail.com

 

Jesteś?

gościem na naszej stronie

 

 

 

 

Wizyta w szkole partnerskiej w Zwolle (Holandia)

 W dniach od 01.05.2017 do 05.05.2017 Panie Ewa Chomańska i Oksana Rawłyk odbyły pięciodniową mobilność w szkole partnerskiej w Zwolle (Holandia). Program wizyty była niezwykle napięty, Panie miały okazję z bliska przyjrzeć się metodom pracy oraz organizacji placówki Christelijke Daltonschool Koningin Emma (http://www.emmadaltonschool.nl/). Zgodnie z założeniami "metodologii daltona" tamtejsi uczniowie nauczani są niezwykle nowatorskimi metodami, maksymalnie zorientowanymi  na idywidualny rozwój zgodny z ich zainteresowaniami. Niezwykle inspirująca była lekcja matematyki, podczas której dzieci pracują samodzielnie na tabletach rozwiązując zadania dopasowane stopniem trudności do możliwości intelektualnych uczniów, oczywiście zdolniejsi otrzymują więcej zadań o zaawansowanym stopniu trudności. Nasze anglistki miały równiez okazję pracować i prowadzic lekcje w placówce, dzieci niezwykle entuzjastycznie poznawały nasze krajowe legendy jak np. O syrence warszawskiej, czy brały udział w zabawach językowych w które przybliżały kulturę i historię naszego kraju. Po powrocie, podczas spotkania Rady Pedagogicznej Panie podzieliły się wrażeniami oraz spostrzeżeniami ze swoimi kolegami i koleżankami w Polsce, analizując i porównując przy tym  dwa bardzo odmienne sposoby pracy z dziećmi.

>>galeria<<

----------------------------------------------------------------------------------------

Nauczyciele z Holandii z wizytą w Szkole Podstawowej im. M. J. Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju 20.03.-22.03.2017

W dniach od 20 do 22 marca 2017 gościliśmy w naszej szkole dwie nauczycielki z holenderskiego Zwolle Panie Ans  Selhorst i Mellinę Damstra.  Zgodnie z założeniami realizowanego przez nas projektu Erasmus+ zadaniem naszych gości była nie tylko obserwacja pracy naszej placówki ale również aktywne włączanie się w prowadzenie lekcji.

PLAN WIZYTY:

20.03.2017.

8:00 - 8:45 - Matematyka ( klasa 5 ).

8:55 - 9:40 - Przyroda ( klasa 4).

9:50 - 10:35 - Język angielski ( klasa integracyjna).

10:45 - 11:30 - Język angielski (klasa 5).

13:30 - 15:30 - Szkolenie nauczycieli: Teachers workshop "Innovative approaches to teaching". Innowacyjne metody nauczania.

21.03.2017.

8:30 - 10:30 - Praca w Oddziale Przedszkolnym.

10:45 -12:00 - Udział w tradycyjnym obchodzie "pożegnania zimy i przywitania wiosny"

14:00 - Spotkanie z grupą nauczycieli Erasmus+. Wspólne zwiedzanie Horyńca Zdroju i okolic.

 22.03.2017.

8:00 - 8:45 - Język angielski ( klasa 6).

8:55 - 9:40 - Język polski (klasa 4).

9:50 - 10:35 - Edukacja wczesnoszkolna (klasa 1).

10:45-11:30 - Język angielski ( klasa 5).

12:45 - 13:30 - Udział w zawodach sportowych "Fair Play".

14:00 - Pożegnanie gości.

 >>galeria<<