Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju
 


im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego

 

 

 

 

MENU

Strona główna

MOBILNOŚCI

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY

KORESPONDENCJA Z NASZYMI PARTNERAMI PROJEKTOWYMI

 

 Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa im. M.J. Piłsudskiego ul.Sobieskiego 8,

tel. (016) 63-13-015

37-620 Horyniec-Zdrój

woj. podkarpackie

  sphoryniec@gmail.com

 

Jesteś?

gościem na naszej stronie

 

 

 

 

Regionalne spotkanie informacyjne 
dot. Programu Erasmus+ sektor EDUKACJA SZKOLNA w woj. podkarpackim
listopad – grudzień 2016 r.

Cele: zapoznanie uczestników ze strukturą programu, jego celami i priorytetami, zasadami udziału w programie oraz wybranymi aspektami jakościowymi wniosków.

Prezentacja przykładów dobrych praktyk:

30 listopada 2016 r., Przemyśl
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu

  • Szkoła Podstawowa im. M. J. Piłsudskiego w Horyńcu Zdrój, projekt KA1 pt. „Doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia” (2016-2017)
    Ewa Chomańska
    Prezentacja .pdf
  • Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Birczy, projekt KA2 pt. „R.E.S.P.E.C.T. (Respectful European Schools Pursue Equality & Cultural Tolerance)” (2016 – 2018) – Barbara Kropieniewicz, Tamara Ryzner
  • Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu, projekt pt. „ Between yesterday and tomorrow" (2015-2017) – Joanna Omachel
  • Zespół Szkół w Stubnie, projekt KA2 pt. „Engagement Equals Inclusion for all” (2016 – 2019) – Bożena Kaczmarczyk, Daniel Zielenkiewicz
  • Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Jordana w Przemyślu, projekt KA2 pt. „FEEL IT!” (2015-2017) – Małgorzata Łupicka, Beata Kosicka-Siwak