Wydarzenia

Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna znajduje się na parterze szkoły podstawowej. Czynna jest codziennie w godz. 800 – 1415. Pomieszczenie biblioteki składa się z wypożyczalni oraz czytelni.

(zdjęcia biblioteka)

W bibliotece znajduje się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

(zdjęcie ICIM)


Posiada ponad 8 tys. zbiorów: lektur, podręczników, książki z literatury pięknej i wszystkich dziedzin wiedzy. W naszym księgozbiorze podręcznym gromadzimy encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe i rzeczowe, poradniki, przewodniki, leksykony, wydawnictwa albumowe oraz podręczniki, ćwiczenia i materiały dydaktyczne dla uczniów. Dla dzieci gromadzimy również bajki w języku angielskim. Biblioteka posiada również zbiory multimedialne. Ponieważ bezpośredni kontakt z biblioteką i jej zbiorami powinien towarzyszyć dziecku już od chwili rozpoczęcia nauki  w szkole. Czytelnikami biblioteki mogą zostać dzieci już z punktu przedszkolnego po uprzednim zapisaniu je przez rodzica.


Biblioteka prowadzi działania z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej. Ponadto realizowane są w każdym oddziale projekty edukacyjne związane z programem „Narodowego Rozwoju Czytelnictwa.

Do głównych zadań biblioteki należy stwarzanie warunków do rozwijania własnych zainteresowań uczniów oraz przyjemnego spędzania wolnego czasu (m. in. przygotowanie uczniów do konkursów recytatorskich i teatralnych). Cyklicznie przeprowadzane są imprezy czytelnicze z udziałem dzieci i rodziców.


Przy bibliotece szkolnej działa Klub Małego Czytelnika skupiający  uczniów klas I-III. Zadaniem klubu jest praca czytelnicza z młodymi uczniami w celu rozwijania zainteresowania literaturą. Dzieci uczestniczą w różnorodnych zajęciach czytelniczych, plastycznych, manualnych i edukacyjnych.


Ważne miejsce w działalności naszej biblioteki mają inicjatywy związane z promowaniem kultury naszego regionu – naszej małej Ojczyzny.  Biblioteka zajmuje się gromadzeniem materiałów związanych z miejscowością, które udostępnia czytelnikom.


Małgorzata Nisztuk

------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW

-------------------------------------------------------------------------------------------------