Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

       

                             

 

 

 

MENU

Strona główna

Europe - same and different

Young gardeners for mutual understanding

 

www.edukator.org.pl


Kliknij na logo

 

 

 Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa im. M.J. Piłsudskiego ul.Sobieskiego 8,

tel. (016) 63-13-015

37-620 Horyniec-Zdrój

woj. podkarpackie

  sphoryniec@gmail.com

 

Jesteś

gościem na naszej stronie

 

      
Szkoła Podstawowa

im. M.J.Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju

 realizuje w latach 2008-2010

w ramach Programu

Comenius - Partnerskie Projekty Szkół

 dwa projekty:


1. "Europe - same and different"2. "Young gardeners for mutual

 understanding"


 

"Europe - same and different"


Realizacja projektu: Europa - tacy sami, a jednak różni przyczyni się do promowania dialogu międzykulturowego i zmieni nasze podejście do innych kultur. Projekt obejmuje trzy grupy tematyczne: szkoła, miasto, kraj. Nauczyciele i uczniowie dowiedzą się więcej o różnicach pomiędzy krajami i dostrzegą podobieństwa poprzez wzajemną współpracę

Uczestnicy projektu poznają mechanizm funkcjonowania szkoły, sposoby uczenia się i praktycznego rozwiązywania problemów dydaktycznych i edukacyjnych, w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dziećmi emigrantów. Nauczyciele będą wymieniać się doświadczeniami. Dzieci dowiedzą się o życiu swoich rówieśników, a także o zwyczajach i tradycjach innych krajów.

Te czynności przyczynią się do rozwoju umiejętności językowych, tolerancji, zainteresowania światem i innymi ludźmi, zniszczą stereotypy w postrzeganiu innych narodowości. W wyniku współpracy powstaną różne materiały/produkty końcowe. Będą one przedstawione społeczeństwu lokalnemu i wykorzystywane jako codzienny materiał dydaktyczny.

 


"Young gardeners for mutual

 understanding"


Projekt „Młodzi ogrodnicy porozumiewają się nawzajem” ma na celu zachęcić uczniów  i nauczycieli z różnych krajów Europy (Francja, Wielka Brytania, Polska, Hiszpania, Włochy i Bułgaria) do współpracy i uczulić ich, że  zrównoważony rozwój to długi i ciągły proces.

Nasze partnerstwo polega na różnorodności naszych placówek (miejskie i wiejskie szkoły, duże i małe szkoły). Ten projekt pozwoli nam włączyć wszystkich uczniów i instytucje partnerskie łącznie z uczniami o potrzebach specjalnych, tak że żadne dziecko nie pozostanie pominięte. Wszyscy chłopcy i dziewczęta poprzez udział w projekcie będą promować dialog międzykulturowy, walczyć z rasizmem i ksenofobią. Chcemy wykształcić przyszłych obywateli świadomych swojego dziedzictwa cywilizacyjnego i kulturowego.

Ten projekt pozwoli nam prowadzić:
- działalność naukową: przeprowadzanie badań, obserwacja, eksperymenty, sporządzanie notatek z doświadczeń, rysowanie, wykorzystanie technologii informacyjnych do komunikowania się z partnerami, tworzenie raportu, zdjęcia.

- działalność artystyczna: malowanie, tworzenie prac z materiałów pochodzących z natury 

- działalność lingwistyczna: uczenie się języka obcego, komunikacja.

Praca nad tym projektem będzie dobrym sposobem na wymianę zdań,  kształtowanie otwartości do przedstawicieli różnych narodowości , formowanie nowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego i krokiem w kierunku inicjowania.