Szkoła Podstawowa w Horyńcu Zdroju 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

   

MENU

Strona główna

Program szkoły

Kadra pedagogiczna

Uczniowie

Plan lekcji

Samorząd szkolny

Patron szkoły

Kółka zainteresowań

Nasza miejscowość

Kalendarz roku szkolnego

Galeria zdjęć

Publikacje nauczycieli

Kronika

Linki

Archiwum

Egzamin klas VI

Biblioteka szkolna
Centrum informacji multimedialnej

Sport szkolny

 

www.edukator.org.pl

 

 

 Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa im. M.J. Piłsudskiego ul.Sobieskiego 8,

tel. (016) 63-13-015

37-620 Horyniec Zdrój

woj. podkarpackie

  sphz0@poczta.onet.pl

 

Jesteś

gościem na naszej stronie

 
 Biel krzyży i figur to najbardziej charakterystyczna i rozpoznawalna cecha ziemi horynieckiej. Są one dziełem rąk bruśnieńskich kamieniarzy, którzy od kilku pokoleń wykonywali je z twardego piaskowca i miękkiego wapienia . Posiadają one wysoka wartość historyczną i artystyczną.  O ich wysokiej wartości świadczy jeszcze jeden fakt – niestety przykry – są one bestialsko kradzione. Popadają w zapomnienie, niszczy je również upływ czasu
     Uczniowie klas piątych i szóstych postanowili w tym roku szkolnym roztoczyć  opiekę nad nagrobkami znajdującymi się na tutejszym cmentarzu. Celem ich pracy będzie zgłębianie  okoliczności ich powstania, późniejsze losy i wpływ na historię regionu oraz inwentaryzacja i opieka nad nimi. Działania te mają ukazać, że te niszczejące nagrobki są naszym najcenniejszym dziedzictwem kultury i  należy jak najszybciej podjąć prace nad ich zabezpieczeniem i konserwacją.
     W tym celu nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Ślady Przeszłości – uczniowie adoptują zabytki”. Projekt  przygotowany przez szkołę wspierają  Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej oraz Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Małgorzata Stelmach

Program Ślady Przeszłości realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach Programu Operacyjnego Patriotyzm Jutra ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Centrum Kultury i Fundacją Bankową im. Leopolda Kronenberga


Lekcja historii w Muzeum Kresów w Lubaczowie

Muzeum w Lubaczowie posiada ekspozycję prezentujacą zabytki, które najbardziej nas interesują - rzeźby z bruśnieńskiego ośrodka kamieniarskiego. Posiada jeszcze jeden cenny skarb - pana Janusza Mazura! On wie wszystko o zabytkach Ziemii Lubaczowskiej, a kamieniarstwo bruśnieńskie to jeden z jego ulubionych tematów. Wszyscy z uwagą słuchali lekcji i skrupulatnie notowali wiadomości. Z 1 lekcji zrobiły się 2 i nawet nikt nie słyszał dzwonka.

 

.