Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju
 


im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego

 

 

 

 

MENU

Strona główna

MOBILNOŚCI

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY

KORESPONDENCJA Z NASZYMI PARTNERAMI PROJEKTOWYMI

REGIONALNE SPOTKANIE INFORMACYJNE DOT. PROGRAMU ERASMUS+ SEKTOR EDUKACJA SZKOLNA W WOJ. PODKARPACKIM 30 LISTOPAD 2016 R. -MY JAKO PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

JOB SHADOWING

 

 Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa im. M.J. Piłsudskiego ul.Sobieskiego 8,

tel. (016) 63-13-015

37-620 Horyniec-Zdrój

woj. podkarpackie

  sphoryniec@gmail.com

 

Jesteś?

gościem na naszej stronie

 

 

 

MY W PRASIE ZAGRANICZNEJ

 

Gratitude Letter from Oksana and Ewa

emma_dalton_school_zwolle_Nieuwsbrief_17_mei_2017