Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju
 


im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego

 

 

 

 

MENU

Strona główna

MOBILNOŚCI

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY

KORESPONDENCJA Z NASZYMI PARTNERAMI PROJEKTOWYMI

REGIONALNE SPOTKANIE INFORMACYJNE DOT. PROGRAMU ERASMUS+ SEKTOR EDUKACJA SZKOLNA W WOJ. PODKARPACKIM 30 LISTOPAD 2016 R. -MY JAKO PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

JOB SHADOWING

MY W PRASIE ZAGRANICZNEJ

Konkurs ERASMUS I JA

 

 Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa im. M.J. Piłsudskiego ul.Sobieskiego 8,

tel. (016) 63-13-015

37-620 Horyniec-Zdrój

woj. podkarpackie

  sphoryniec@gmail.com

 

Jesteś?

gościem na naszej stronie

 

 

 

 

Konkurs ERASMUS I JA

Dnia 23 marca 2017 roku otrzymaliśmy zaproszenie od Marszałka Województwa Podkarpackiego do wzięcia udziału w konkursie „Erasmus i Ja”. Konkurs dedykowany jest do dwóch grup docelowych korzystających lub mogących korzystać z Programu Erasmus+: dla osób fizycznych oraz instytucji i organizacji. Konkurs wiąże się z rozwijaniem i popularyzowaniem wiedzy na temat Programu Erasmus+ a także promowaniem Funduszy Europejskich i korzyści wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej, rozbudzeniem zainteresowania projektami dofinansowanymi z UE.

Regulamin konkursu   www.rpo.podkarpackie.pl

 

Ewa Chomańska