Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju
 


im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego

 

 

 

 

MENU

Strona główna

MOBILNOŚCI

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY

KORESPONDENCJA Z NASZYMI PARTNERAMI PROJEKTOWYMI

REGIONALNE SPOTKANIE INFORMACYJNE DOT. PROGRAMU ERASMUS+ SEKTOR EDUKACJA SZKOLNA W WOJ. PODKARPACKIM 30 LISTOPAD 2016 R. -MY JAKO PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

JOB SHADOWING

MY W PRASIE ZAGRANICZNEJ

Konkurs ERASMUS I JA

 

 Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa im. M.J. Piłsudskiego ul.Sobieskiego 8,

tel. (016) 63-13-015

37-620 Horyniec-Zdrój

woj. podkarpackie

  sphoryniec@gmail.com

 

Jesteś?

gościem na naszej stronie

 

 

 

Dnia 13 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej w Horyńcu Zdroju odbyło się szkolenie dla nauczycieli " e-Twinning – współpraca między szkołami europejskimi”.

„ E-Twinning to program Unii Europejskiej umożliwiający placówkom w całej Europie nawiązanie współpracy dzięki wykorzystaniu mediów elektronicznych – głównie internetu. We współpracy z rówieśnikami ze szkół partnerskich uczniowie nawzajem się poznają, wspólnie uczą i razem cieszą z efektów pracy.

 

Program eTwinning funkcjonuje w Polsce już ponad 10 lat, promując współpracę szkół z wykorzystaniem technologii komunikacyjno-informacyjnych (TIK) oraz realizując różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zapewnia pomoc i narzędzia niezbędne do nawiązania bezpiecznego partnerstwa online i realizacji międzynarodowych projektów. W ich ramach uczniowie współdziałają z rówieśnikami ze szkół partnerskich w innych krajach, planują zadania w oparciu o nowoczesne technologie i wspólnie się uczą. Rozwijają dzięki temu kompetencje kluczowe, głównie w zakresie posługiwania się TIK, jak również kompetencje językowe czy związane z pracą w wielokulturowym zespole.

eTwinning jest skierowany do uczniów w wieku 3-19 lat, czyli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, posiadających uprawnienia szkół publicznych i realizujących podstawę programową. Przystąpić do programu i realizować projekt – wraz z uczniami – może nauczyciel uczący dowolnego przedmiotu, a także bibliotekarz czy pedagog. Program jest elastyczny: pozwala nauczycielom na swobodny wybór tematu, czasu trwania projektu, planowanych działań i liczby szkół partnerskich.”

Czytaj więcej na: http://www.frse.org.pl/program/etwinning

Galeria