Szkoła Podstawowa w Horyńcu Zdroju 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

MENU

Rekrutacja do klasy I,
punktu przedszkolnego na rok 2016/2017

Strona główna

Szkoła w obiektywie

Program szkoły

Dokumenty Szkoły

Kadra

Uczniowie

Samorząd szkolny

Organizacja roku szkolnego

Patron szkoły

Nasza miejscowość

Klasy 0 

Punkt przedszkolny

Biblioteka szkolna
Centrum informacji multimedialnej

Sport szkolny

Publikacje nauczycieli

Linki

Realizowane programy i projekty

Archiwum

Absolwenci

Pisali o nas

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ROK 2015

  

 Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa
im. M.J. Piłsudskiego
ul.Jana III Sobieskiego 8,

37-620 Horyniec-Zdrój

woj. podkarpackie

telefony:

 (16) 631 30 15
SEKRETARZ SZKOŁY
mgr Małgorzata Serkis

(16) 631 38 70
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Dorota Rachwalik

 
sphoryniec@gmail.com

 

Jesteś?

gościem na naszej stronie

 

 

 


 
Grono pedagogiczne naszej szkoły

 

mgr Dorota Rachwalik

Dyrektor szkoły

nauczyciel matematyki

 

mgr Dorota Ludwiczuk

Wicedyrektor szkoły

psycholog szkolny

 

mgr Anna Kusiak

Nauczyciel języka polskiego

wychowawca klasy V a

 

mgr Andrzej Nazarko

Nauczyciel języka polskiego

wychowawca klasy VI b

 

mgr Oksana Rawłyk

Nauczyciel języka angielskiego


 

mgr Ewa Chomańska

Nauczyciel języka angielskiego

wychowawca klasy IV a

 

mgr Jacek Szczupak

Nauczyciel języka angielskiego

wychowawca świetlicy szkolnej

 

mgr Małgorzata Dubel

Nauczyciel języka niemieckiego

 

mgr Małgorzata Stelmach

Nauczyciel historii  i plastyki

 

mgr Katarzyna Szymeczko

Nauczyciel przyrody 

wychowawca klasy V b

 

mgr Zofia Zagrodzka

Nauczyciel matematyki

 

mgr Romana Bajorska

Nauczyciel muzyki

 

mgr Andrzej Szczygielski

Nauczyciel zajęć komputerowych i technicznych

 wychowawca klasy VI a

 

mgr Barbara Jóźwik – Przednowek

Nauczyciel wychowania fizycznego i wychowania
do życia w rodzinie, instruktor nauki pływania

wychowawca klasy IV b

 

mgr Tomasz Rozwód

 

mgr Mieczysław Ślusarczyk

 

Nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej


Nauczyciel wychowania fizycznego

 

mgr o. Bogdan Klóska

Nauczyciel religii w klasach I-III

 

mgr o. Kazimierz Okrzesik

Nauczyciel religii w klasach IV – VI

 

mgr Wiesława Pachla

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

wychowawca klasy I a

 

mgr Anna Pachla

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

wychowawca klasy I b

 

mgr Edyta Jarosławiec

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

logopeda szkolny

wychowawca klasy II a  

 

mgr Waleria Kornaga

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

wychowawca klasy II b

 

mgr Jadwiga Banaś

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

wychowawca klasy III a

 

mgr Bożena Mróz

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

wychowawca klasy III b

 

mgr Magdalena Marcicka

Nauczyciel wspomagający w oddziale integracyjnym

 

mgr Małgorzata Supińska

Nauczyciel edukacji przedszkolnej

wychowawca oddziału 0 a

 

mgr Grażyna Maciuła

Nauczyciel edukacji przedszkolnej

wychowawca oddziału 0 b

 

mgr Izabela Zelik

Nauczyciel edukacji przedszkolnej

wychowawca 5-godzinnego oddziału Punktu Przedszkolnego

 

mgr Jolanta Parobi

Nauczyciel edukacji przedszkolnej

wychowawca 9-godzinnego oddziału Punktu Przedszkolnego

 

mgr Anna Bizior

Nauczyciel edukacji przedszkolnej

wychowawca 9-godzinnego oddziału Punktu Przedszkolnego

 

mgr Irena Stelmach 

Nauczyciel nauczania indywidualnego i zajęć rewalidacyjnych

pedagog szkolny

 

mgr Małgorzata Nisztuk

Nauczyciel bibliotekarz

 

Marta Skawińska

Wychowawca świetlicy szkolnej

 

mgr Ryszard Urban

Wychowawca świetlicy szkolnej