Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

       
 

 

 

MENU

Strona główna

 

 Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa
im. M.J. Piłsudskiego
ul.Jana III Sobieskiego 8,

37-620 Horyniec-Zdrój

woj. podkarpackie

telefony:

 (16) 631 30 15
SEKRETARZ SZKOŁY
mgr Małgorzata Serkis

(16) 631 38 70
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Dorota Rachwalik

 
sphoryniec@gmail.com

 

Jesteś?

gościem na naszej stronie

 

 

 

        




 





 



 



 




Program rządowy – SZKLANKA MLEKA
 


Realizacja programów profilaktycznych we współpracy
z sanepid w
lubaczowie

 


 


Indywidualizacja procesu nauczania

uczniów klas I - III szkół podstawowych 

w Gminie Horyniec-Zdrój





PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA

DROGĄ DO WIEDZY

 


Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 



Europe - same and different

Young gardeners for mutual understanding

 


 

www.edukator.org.pl