Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

       
 
                             

 

 

 

MENU

Rekrutacja do klasy I,
oddziału przedszkolnego,
punktu przedszkolnego 2015

Strona główna

Szkoła w obiektywie

Program szkoły

Dokumenty Szkoły

Kadra

Uczniowie

Samorząd szkolny

Organizacja roku szkolnego

Patron szkoły

Nasza miejscowość

Klasy 0 

Punkt przedszkolny

Biblioteka szkolna
Centrum informacji multimedialnej

Sport szkolny

Publikacje nauczycieli

Linki

Realizowane programy i projekty

Archiwum

Absolwenci

Pisali o nas

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ROK 2015

 

 Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa
im. M.J. Piłsudskiego
ul.Jana III Sobieskiego 8,

37-620 Horyniec-Zdrój

woj. podkarpackie

telefony:

 (16) 631 30 15
SEKRETARZ SZKOŁY
mgr Małgorzata Serkis

(16) 631 38 70
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Dorota Rachwalik

 
sphoryniec@gmail.com

 

Jesteś?

gościem na naszej stronie

 

 

 

        
 

LEPSZA SZKOŁA

PROJEKT EDUKACYJNY

Nauczyciele matematyki naszej szkoły z uczniami klas IV-VI uczestniczą w Projekcie edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA-SESJE Z PLUSEM, dającym lepsze możliwości obiektywnej oceny postępów uczniów. Sesje z plusem to ogólnopolski program badający kompetencje matematyczne uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum. Co się zmieniło, gdy wzięliśmy w nim udział? Nasi uczniowie, wspólnie z dziesiątkami tysięcy uczniów w całej Polsce, rozwiązują standaryzowane testy „na wejście”, w połowie i na końcu roku szkolnego. Po każdym teście mamy możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski. Za każdym razem widzimy, czy wyniki ucznia są słabe, przeciętne, czy też wysoko ponad średnią i które z typów zadań sprawiają mu najwięcej trudności. Raporty przedstawiamy uczniom i wspólnie pracujemy na sukces.
Raport z I SESJI Z PLUSEM klas czwartych można zobaczyć tutaj.