Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

       
                          
                                                                  
                             

 

 

 

 

MENU

Rekrutacja do klasy I,
oddziału przedszkolnego,
punktu przedszkolnego

Strona główna

Galeria zdjęć

Program szkoły

Dokumenty Szkoły

Kadra

Uczniowie

Samorząd szkolny

Organizacja roku szkolnego

Patron szkoły

Nasza miejscowość

Klasy 0 

Biblioteka szkolna
Centrum informacji multimedialnej

Sport szkolny

Publikacje nauczycieli

Linki

Realizowane programy i projekty

Archiwum

Absolwenci

Pisali o nas

Przetargi:
2013
       Stołówka

       Olej opałowy

 

 

 

 Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa im. M.J. Piłsudskiego ul.Sobieskiego 8,

tel. (016) 63-13-015

37-620 Horyniec-Zdrój

woj. podkarpackie

  sphoryniec@gmail.com

 

Jesteś?

gościem na naszej stronie

 

 

 

        

Program „Mały Mistrz”

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła kontynuuje realizację w klasach II i rozpoczęła realizację w kolejnych klasach pierwszych programu „Mały Mistrz”, Jego główną ideą jest propagowanie aktywnej postawy sportowej. Formuła programu opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką. Następnie odznakę wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza.

Realizację  programu rozpoczęły klasy I a i I b. Podczas lekcji wychowania fizycznego dowiedziały się o głównych zasadach programu oraz otrzymały legitymację. Program Małego Mistrza pomaga nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i współpracującym nauczycielom wychowania fizycznego w:
- dostosowaniu zajęć w klasach I-III do nowej podstawy programowej,
- monitorowaniu stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych,
- zintegrowaniu zajęć ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi.


Program „Mały Mistrz” Nauka jazdy na rowerze

Jazdę na rowerze trzeba rozpocząć w wieku przedszkolnym. Jednak opanowanie tej sztuki nie jest takie proste jak się to często wydaje. Przekonały się  o tym dzieci z klas pierwszych. Na ostatnich zajęciach korzystając z pięknej pogody w ramach  programu  „Mały Mistrz” uczyły się na orliku jazdy na rowerze. Niektórzy radzili sobie całkiem nieźle.

<galeria>

Zima z „Małym  Mistrzem”

Dzieci z klasy I a i I b biorące udział w programie z zaangażowaniem biorą udział w zajęciach wychowania fizycznego. Tym razem zima nie poskąpiła nam śniegu i korzystając z sprzyjającej aury dzieci z obu klas wzięły udział w sportach zimowych.
 Mali mistrzowie nabywali  nowe umiejętności i podstawy poprawnej techniki jazdy na sankach.  Przy okazji  zdobyli wiedzę na temat bezpiecznych zabaw na śniegu oraz bezpiecznego korzystania ze sportów zimowych. Było dużo zabawy i radości. Nawet w zimie można poprawić  kondycję  w ciekawej i atrakcyjnej formie.

<galeria>