Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

       
 
                             

 

 

MENU

Rekrutacja do klasy I,
punktu przedszkolnego na rok 2016/2017

Strona główna

Szkoła w obiektywie

Program szkoły

Dokumenty Szkoły

Kadra

Uczniowie

Samorząd szkolny

Organizacja roku szkolnego

Patron szkoły

Nasza miejscowość

Klasy 0 

Punkt przedszkolny

Biblioteka szkolna
Centrum informacji multimedialnej

Sport szkolny

Publikacje nauczycieli

Linki

Realizowane programy i projekty

Archiwum

Absolwenci

Pisali o nas

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ROK 2015

 

Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa
im. M.J. Piłsudskiego
ul.Jana III Sobieskiego 8,

37-620 Horyniec-Zdrój

woj. podkarpackie

telefony:

 (16) 631 30 15
SEKRETARZ SZKOŁY
mgr Małgorzata Serkis

(16) 631 38 70
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Dorota Rachwalik

 
sphoryniec@gmail.com

 

Jesteś?

gościem na naszej stronie

 

 

 

        

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W HORYŃCU-ZDROJU

PLAN LEKCJI

PLAN ZAJĘĆ NAUCZYCIELI CZ I

PLAN ZAJĘĆ NAUCZYCIELI CZ II

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

HARMONOGRAM PRACY ŚWIETLICY