Szkoła Podstawowa w Horyńcu Zdroju 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

   

MENU

Rekrutacja do klasy I,
oddziału przedszkolnego,
punktu przedszkolnego 2015

Strona główna

Szkoła w obiektywie

Program szkoły

Dokumenty Szkoły

Kadra

Uczniowie

Samorząd szkolny

Organizacja roku szkolnego

Patron szkoły

Nasza miejscowość

Klasy 0 

Punkt przedszkolny

Biblioteka szkolna
Centrum informacji multimedialnej

Sport szkolny

Publikacje nauczycieli

Linki

Realizowane programy i projekty

Archiwum

Absolwenci

Pisali o nas

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ROK 2015

  

 Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa
im. M.J. Piłsudskiego
ul.Jana III Sobieskiego 8,

37-620 Horyniec-Zdrój

woj. podkarpackie

telefony:

 (16) 631 30 15
SEKRETARZ SZKOŁY
mgr Małgorzata Serkis

(16) 631 38 70
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Dorota Rachwalik

 
sphoryniec@gmail.com

 

Jesteś?

gościem na naszej stronie

 

 

 


Twórczość literacka dzieci”
 


Biblioteka szkolnaBiblioteka szkolna znajduje się na II piętrze szkoły podstawowej. Czynna jest codziennie w godz. 800 – 1430. Pomieszczenie biblioteki składa się z wypożyczalni oraz czytelni.

(zdjęcia)


W bibliotece znajduje się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

(zdjęcie)Posiada ponad 8 tys. zbiorów: lektur, podręczników, książki z literatury pięknej i wszystkich dziedzin wiedzy. W naszym księgozbiorze podręcznym gromadzimy encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe i rzeczowe, poradniki, przewodniki, leksykony, wydawnictwa albumowe. Dla dzieci gromadzimy również bajki w języku angielskim. Biblioteka posiada również zbiory multimedialne. Ponieważ bezpośredni kontakt z biblioteką i jej zbiorami powinien towarzyszyć dziecku już od chwili rozpoczęcia nauki  w szkole, czytelnikami biblioteki mogą zostać dzieci już z klas „0” po uprzednim zapisaniu je przez rodzica .Biblioteka szkolna posiada wolny dostęp do półek.


Biblioteka prowadzi działania z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej. Do głównych zadań biblioteki należy stwarzanie warunków do rozwijania własnych zainteresowań uczniów oraz przyjemnego spędzania wolnego czasu (m. in. przygotowanie uczniów do konkursów recytatorskich i teatralnych). Cyklicznie przeprowadzane są imprezy czytelnicze z udziałem dzieci i rodziców.


Przy bibliotece szkolnej działa Klub Małego Czytelnika skupiający  uczniów klas I-III. Zadaniem klubu jest praca czytelnicza z młodymi uczniami w celu rozwijania zainteresowania literaturą. Dzieci uczestniczą w różnorodnych zajęciach czytelniczych, plastycznych, manualnych i edukacyjnych.

(zdjęcia)Ważne miejsce w działalności naszej biblioteki mają inicjatywy związane z promowaniem kultury naszego regionu – naszej małej Ojczyzny.  Biblioteka zajmuje się gromadzeniem materiałów związanych z miejscowością, które udostępnia czytelnikom.


Rok 2014 został ogłoszony „Rokiem Czytelnictwa”


Treść marzeń i dziecięcych fantazji nie ma granic.  Pamiętajmy, że może być ona wzbogacana poprzez samodzielne pisanie. Naturalną skłonnością dzieci jest wymyślanie niezwykłych historii, fantazjowanie. Ich pomysły mogą być niezwykle oryginalne, a spisywanie ich niesie ze sobą wiele korzyści. Dlatego postanowiliśmy otworzyć link pt. Twórczość literacka dzieci”.


Będziemy  zamieszczać prace uczniów na stronie internetowej szkoły, co sprawi, że poczują się docenieni i dodatkowo zmotywowani do literackiej twórczości.


Małgorzata Nisztuk