Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju
 


im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego

                          
                                                                  
                             

 

 

 

MENU

Rekrutacja do klasy I,
oddziału przedszkolnego,
punktu przedszkolnego 2015

Strona główna

Szkoła w obiektywie

Program szkoły

Dokumenty Szkoły

Kadra

Uczniowie

Samorząd szkolny

Organizacja roku szkolnego

Patron szkoły

Nasza miejscowość

Klasy 0 

Punkt przedszkolny

Biblioteka szkolna
Centrum informacji multimedialnej

Sport szkolny

Publikacje nauczycieli

Linki

Realizowane programy i projekty

Archiwum

Absolwenci

Pisali o nas

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ROK 2015

  

 Kontakt do nas:

Szkoła Podstawowa
im. M.J. Piłsudskiego
ul.Jana III Sobieskiego 8,

37-620 Horyniec-Zdrój

woj. podkarpackie

telefony:

 (16) 631 30 15
SEKRETARZ SZKOŁY
mgr Małgorzata Serkis

(16) 631 38 70
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Dorota Rachwalik

 
sphoryniec@gmail.com

Jesteś?

gościem na naszej stronie

 

 

        

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY
DO 9-GODZINNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju ogłasza IV nabór uzupełniający do 9 –godzinnego Punktu Przedszkolnego.
Rekrutacja dzieci trwa od  11 stycznia  2016r. do 14 stycznia 2016r.
Wnioski dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej
Wniosek o przyjecie do punktu przedszkolnego 2015 - 9 godzinne
Zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy do złożenia dokumentów w sekretariacie szkoły.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 16 63 130 15

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

DO 9-GODZINNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju ogłasza III nabór uzupełniający do 9 –godzinnego Punktu Przedszkolnego.

Rekrutacja dzieci trwa od 22 października 2015r. do 28 października 2015r.

Wnioski dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej

Wniosek o przyjecie do punktu przedszkolnego 2015 - 9 godzinne

Zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy do złożenia dokumentów w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 16 631 3015.
 

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PUNKTU

PRZEDSZKOLNEGO w Horyńcu-Zdroju


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju ogłasza II nabór uzupełniający do Punktu Przedszkolnego dzieci urodzonych w 2011r.

Rekrutacja dzieci trwa od 02 września 2015r. do 09 września 2015r.

Wnioski dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej

Wniosek o przyjecie do punktu przedszkolnego 2015 - 5 godzinne

Wniosek o przyjecie do punktu przedszkolnego 2015 - 9 godzinne

Zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy do złożenia dokumentów w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 16 631 3015.
 

Zaproszenie do składania wniosków

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. J. Piłsudskiego w Horyńcu-Zdroju ogłasza nabór dzieci w wieku od 3 do 4 roku życia do Punktu Przedszkolnego w Horyńcu-Zdroju na rok szkolny 2015/2016. Rekrutacja dzieci trwa od 02 do 31 marca 2015 r.

Warunki przyjmowania dzieci do punktu przedszkolnego
1.      Rekrutację do punktu przedszkolnego przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
2.  
Do punku przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 3-4 lat z terenu gminy Horyniec-Zdrój, w szczególnie uzasadnionych przypadkach do punktu przedszkolnego może zostać przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3.      Podziału dzieci na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najstarszych.
4.   
Liczba dzieci w oddziałach nie może wynosić więcej niż 25
5.   Minimalna liczba dzieci warunkująca uruchomienie w danym roku szkolnym oddziału punktu przedszkolnego winna wynosić co najmniej 10.
6.  
Rodzice kandydatów do punktu przedszkolnego składają do dyrektora szkoły wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego w danym roku szkolnym.
7.    Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjnego powołana przez dyrektora szkoły.
8.   W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązują: kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria ustalone przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym tzw. kryteria samorządowe.

Szczegółowe zasady i terminy przyjmowania dzieci do punktu przedszkolnego określa Statut szkoły

http://www.sp.horyniec-zdroj.pl/dokumenty%20szko%C5%82y.htm

Wnioski dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej

http://www.sp.horyniec-zdroj.pl/rekrutacja2015.htm

Zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy do złożenia dokumentów w sekretariacie szkoły.  Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem tel. 16 631 3015 lub 166313870.


Zarządzenie o terminach

Wniosek o przyjecie do punktu przedszkolnego 2015 - 5 godzinne

Wniosek o przyjecie do punktu przedszkolnego 2015 - 9 godzinne


Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego 2015

Wniosek o przyjecie do oddziału przedszkolnego 2015


Zgłoszenie dziecka do klasy I 2015


Wniosek o przyjecie do klasy I 2015


Deklaracja o kontynuowaniu nauki


Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka